Consilier şcolar FLOREA GABRIELA

Profesor psihopedagog la Cabinet interşcolar de consiliere şi asistenţă psihopedagogică

Cabinetele de asistenţă psihopedagogică din unităţile de învăţământ sunt structuri ce funcţionează în şcoli şi grădiniţe, fiind coordonate organizatoric de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi asistate metodologic de Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Institutul de Ştiinţele Educaţiei

–       Grădiniţa cu program normal nr.51, Constanţa; Str.Badea Cârţan nr.8

                                     şi

–       Grădiniţa cu program prelungit “ Amicii “, Constanţa; Str. Dobrilă Eugeniu nr.14.

 

PROGRAM

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică

Consilier şcolar: FLOREA GABRIELA

An şcolar 2015-2016

             E-mail : gabiflorea04@yahoo.com                                                                     Tel.: 0722 559 032

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI
Gradiniţa AMICII

9.00-11.00

Gradiniţa AMICII

8.00-11.00

Gradiniţa AMICII

15.00-17.00

CABINET

15.00-17.00

Consilierea se adresează unor PERSOANE NORMALE ce NU prezintă tulburări psihice sau de personalitate. Aceste persoane simt nevoia să aibă un sprijin moral, un sfătuitor care să-i ajute să ia deciziile optime pentru ei şi pentru cei din jurul lor.

Consilierea şcolară

Consilierea oferă sau este de acord să ofere timp, atenţie şi respect unei alte persoane aflate temporar în rolul de beneficiar

– acţiunea de dirijare a copilului spre formele de învăţământ care-i convin şi care sunt conforme disponibilităţilor şi aspiraţiilor sale în scopul de a-i dezvolta toate posibilităţile la maxim.

 

Consilierea copilului preşcolar este eficientă dacă se derulează prin joc şi se bazează foarte puţin pe discuţie sau vorbire

 • Pentru cunoaşterea şi dezvoltarea caracteristicilor personale, a aptitudinilor şi talentelor copiilor.
 • Pentru exersarea abilităţilor educaţionale de bază: autoservire, învăţare, relaţionare, autocontrol,etc.
 • Pentru identificarea dificultăţilor comportamentale, sociale emoţionale şi de învăţare ale copiilor.
 • Pentru creşterea şi acordarea suportului copiilor în conformitate cu cerinţele şi nevoile individuale.
 • Pentru exersarea şi dezvoltarea responsabilităţii, independenţei.
 • Pentru informarea/ formarea părinţilor, familiilor, cadrelor didactice şi nedidactice din grădiniţă, a membrilor comunităţii cu privire la creşterea copiilor, depăşirea situaţiilor de criză şi dezvoltarea reţelei de consiliere.
 • Pentru adaptarea mai uşoară a copiilor la cerinţele grădiniţei şi pregătirea pentru şcoală şi viaţă.
 • Pentru dezvoltarea unor programe educaţionale de prevenţie şi intervenţie timpurie.

Profesorul psiholog din grădiniţă desfăşoară o activitate psihopedagogică preventivă în cadrul grupei pentru realizarea următoarelor obiective :

 • a preîntâmpina apariţia unor probleme sau situaţii critice în viaţa copiilor;
 • achiziţionarea unui set de deprinderi şi abilităţi educaţionale (de autoservire, de învăţare, de relaţionare, de autocontrol) şi performanţe intelectuale cel puţin de nivel mediu;
 • asigură suport pentru adaptare şi integrare în colectivitatea educativă;
 • activităţi educaţional–formative realizate cu grupuri de copii care urmăresc să-i pregătească pentru diferite situaţii problematice, să-i sprijine în gestionarea adecvată a emoţiilor pentru a face faţă variatelor solicitări sociale.

Activitatea de consiliere preventivă presupune colaborarea dintre psiholog, educatoare şi părinţi.

Profesorul psiholog poate desfăşura, la cerere, printr-un acord individual , bazat pe respect şi confidenţialitate , următoarele tipuri de consiliere şcolară :

 • Consilierea pentru dezvoltare – se focalizează pe sprijinul, ajutorul şi îndrumarea pentru formarea şi dezvoltarea personalităţii , astfel încât să facă faţă cu succes solicitărilor şi să obţină satisfacţii şi confort psihic;
 • Consilierea remedială – sprijinirea, stimularea şi îndrumarea psihopedagogică pentru dezvoltarea tuturor palierelor şi ariilor personalităţii;
 • Consilierea în situaţii de criză – învăţarea de noi strategii adaptative pentru rezolvarea situaţiilor imprevizibile (pierderea unui membru al familiei, apariţia unui frate, accidente sau schimbari în evoluţia personală);
 • Consilierea vocaţională – sprijinirea pentru dezvoltarea unor talente sau aptitudini speciale;
 • Consilierea pentru orientare şcolară – evaluare şi îndrumare psihopedagogică;
 • Consilierea la distanţă – clarifică solicitările transmise prin telefon sau prin e-mail

şi devine accesibilă orcărui program individual.

ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICǍ constă în asistarea dezvoltării psihice a copiilor, contribuie la dezvoltarea lor armonioasă, alegerea metodelor optime pentru educare, adaptare la cerinţele grǎdiniţei şi optimizarea relaţiilor   interumane

Programe de intervenţie pentru :

 • Dezvoltarea autonomiei personale şi sociale;
 • Stimularea comunicării;
 • Prevenţia anti-violenţă;
 • Educaţie comunitară;
 • Dezvoltarea psihomotricităţii şi grafismului;
 • Crearea stării de bine personale;
 • Optimizarea relaţiilor de grup.

Sustinerea individuală şi de grup în scopul :

 • Evaluarii
 • Depistării întârzierii în dezvoltare sau a aptitudinilor înalte
 • Autocunoaşterii şi acceptării
 • Derularii unor programe individuale de stimulare
 • Gestionării optime a dezvoltării socio-emoţionale
 • Maturizării pentru şcoală

Proiecte educaţionale derulate ȋn gradiniţă :

 • Şahul ca o poveste
 • O dulceaţă de caracter
 • Inimioare, inimioare
 • Clubul părinţilor
 • Mari şi mici, toţi amici !

Cabinetul este amplasat intr-un spaţiu generos şi a fost dotat cu instrumente corespunzatoare unei game diverse de servicii :

Consilierea :

 • Preşcolarilor
 • Cadrelor didactice
 • Familiei
 • Educatoarelor
 • Persoanelor implicate în dezvoltarea socială a copilului

TIPUL CONSILIERII PSIHOLOGICE

 • CONSILIERE INDIVIDUALA
 • CONSILIERE DE GRUP
 • CONSILIERE FRONTALA
 • CONSILIERE FAMILIEI

SCOPURILE CONSILIERII COPILULUI PRESCOLAR

 • A-l face pe copil sa depaseasca problemele de dezvoltare dificile
 • A-l face pe copil sa se simta bine cu el insusi
 • A-l face pe copil sa–si dezvolte gandurile si emotiile in comportamente sociale
 • A-l face pe copil sa-si accepte limitele si rezistentele
 • A-l face pe copil capabil sa-si schimbe comportamentele cu consecinte negative
 • A-l face pe copil sa actioneze confortabil si adaptativ in mediul extern ( gradinita , acasa , etc.)
 • A crea conditii pentru copil astfel incat acesta sa parcurga in mod firesc stadiile de dezvoltare

 

Proiecte, activităţi, servicii derulate de profesorul psiholog :

 1. Monitorizarea noilor înscrişi in scopul:
 • Susţinerii educaţiei timpurii
 • Adaptarii optime la mediul gradiniţei
 • Depistarea factorilor de risc
 • Activitatii preventive

II. Sustinerea individuală şi de grup în scopul :

 • Evaluarii
 • Depistării întârzierii în dezvoltare sau a aptitudinilor înalte
 • Autocunoaşterii şi acceptării
 • Derularii unor programe individuale de stimulare
 • Gestionării optime a dezvoltării socio-emoţionale
 • Maturizării pentru şcoală

III. Programe de intervenţie pentru:

 • Dezvoltarea autonomiei personale şi sociale
 • Stimularea comunicării
 • Prevenţia anti-violenţă
 • Educaţie comunitară
 • Dezvoltarea psihomotricităţii şi grafismului
 • Crearea stării de bine personale
 • Optimizarea relaţiilor de grup

În dotarea cabinetului au fost prevazute instrumente profesionale de evaluare

Respectul

şi

confidenţialitatea

sunt

principii

de

consiliere

TIPUL CONSILIERII PSIHOLOGICE

CONSILIERE INDIVIDUALA

CONSILIERE DE GRUP

CONSILIERE FRONTALA

CONSILIERE PARENTALA

 

CONSILIEREA

 • PARINTILOR
 • EDUCATOARELOR
 • PERSOANELOR IMPLICATE IN DEZVOLTAREA SOCIALA A COPILULUI
 • PRESCOLARULUI

 

ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICǍ constă în asistarea dezvoltării psihice a copiilor, contribuie la dezvoltarea lor armonioasă, alegerea metodelor optime pentru educare, adaptare la cerinţele grǎdiniţei şi optimizarea relaţiilor   interumane

Dacă un copil trăieşte criticat,
el va învăţa să condamne.
Dacă un copil traieste în ostilitate,
el invaţă să se lupte.
Dacă un copil trăieşte ridiculizat,
el va învăţa să fie timid.
Dacă un copil trăieşte în ruşine,
el învaţă să se simtă vinovat.
Dacă un copil traieşte în toleranţă,
el va invăţa să fie răbdător.
Dacă un copil trăieşte încurajat,
el va învăţa confidenţa in sine,
Dacă un copil traieşte în corectitudine,
el va învaţa să fie just.
Dacă un copil traieşte în aprobare,
va învăţa să se placă pe sine.
Dacă un copil traieşte în acceptare şi prietenie,
atunci el învaţă să găsească iubire oriunde în lume.

Grădiniţa „Amicii”Constanţa

Str.Dobrilă Eugeniu nr.14

Profesorul psiholog este aici pentru dumneavoastră : părinţi , bunici, toţi cei care cautaţi parteneri de discuţie în scopul de a creşte copii fericiţi, de a deveni mai bine pregătiţi, mai pricepuţi , mai buni , mai înţelegători.

Profesorul psiholog din grădiniţă desfăşoară o activitate psihopedagogică preventivă în cadrul grupei pentru realizarea următoarelor obiective :

 • a preîntâmpina apariţia unor probleme sau situaţii critice în viaţa copiilor;
 • achiziţionarea unui set de deprinderi şi abilităţi educaţionale (de autoservire, de învăţare, de relaţionare, de autocontrol) şi performanţe intelectuale cel puţin de nivel mediu;
 • asigură suport pentru adaptare şi integrare în colectivitatea educativă;
 • activităţi educaţional–formative realizate cu grupuri de copii care urmăresc să-i pregătească pentru diferite situaţii problematice, să-i sprijine în gestionarea adecvată a emoţiilor pentru a face faţă variatelor solicitări sociale.

Activitatea de consiliere preventivă presupune colaborarea dintre psiholog ,educatoare şi comitetul de părinţi printr-un acord colectiv al acestora.

Profesorul psiholog poate desfăşura , la cerere, printr-un acord individual , bazat pe respect şi confidenţialitate , următoarele tipuri de consiliere şcolară :

 • Consilierea pentru dezvoltare – se focalizează pe sprijinul, ajutorul şi îndrumarea pentru formarea şi dezvoltarea personalităţii , astfel încât să facă faţă cu succes solicitărilor şi să obţină satisfacţii şi confort psihic;
 • psihopedagogică pentru dezvoltarea tuturor palierelor şi ariilor personalităţii;
 • Consilierea în situaţii de criză – învăţarea de noi strategii adaptative pentru rezolvarea situaţiilor imprevizibile (pierderea unui membru al familiei, apariţia unui frate, accidente sau schimbari în evoluţia personală);
 • Consilierea vocaţională – sprijinirea pentru dezvoltarea unor talente sau aptitudini speciale;
 • Consilierea pentru orientare şcolară – evaluare şi îndrumare psihopedagogică;
 • Consilierea la distanţă – clarifică solicitările transmise prin telefon sau prin e-mail ;

şi devine accesibilă orcărui program individual.

 • Consilierea remedială – sprijinirea, stimularea şi îndrumarea
To Top
%d bloggers like this: