grupa bambi

Copilul este o fiinţă SUI-GENERIS deosebită de adult, este “punctul cel mai fraged al vieţii” în care totul se poate încă hotărî, în care totul se poate înnoi, căci acolo, scrie M. Montessori “totul palpită arzând de viaţă, acolo sunt ascunse tainele sufletului, acolo se plămădeşte creaţiunea omului”.

CINE SUNTEM NOI?

GRUPA„BAMBI”,funcționează pe alternativa „Step by step”­­, și are ca scop formarea personalităţii copilului, cu resurse adaptabile la solicitările sociale şi cu un sistem axiologic bine conturat. Ne propunem să fim o grupă democratică pentru copii, cu structuri clar definite, cu relaţii bazate pe încredere şi respect reciproc.

Educatoare:

Prof. HULENI Marioara

Prof. APOSTOL Nicoleta

Îngrijitoare:

Cucli Zoe

Ce oferim în plus?

Asigurăm copiilor un cadru optim pentru a le favoriza implicarea activă si creativă în actul educaţional, la începutul formării lor ca cetăţeni responsabili ai societăţii civile. Toate schimbările şi inovaţiile în educaţie îi afectează direct pe copii, prin urmare ei trebuie să fie consideraţi parteneri în procesul educaţioanal; folosim cele mai eficiente căi si metode activ-participative în activitatea cu copiii, îmbinând ideile pedagogice traditionale autohtone cu ideile alternative moderne (step by step), respectând planul de învăţământ şi noul curriculum, respective Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

To Top
%d bloggers like this: