„Amicii de la Marea Neagră în acțiune”/

”The Black Sea Pals(Amicii) in Action”

Director,                                                                                        Reprezentant,

Prof. Tania-Ileana DUMITRESCU                                             ASA-BS Chaplain Peter Burfeind

Coordonatori:                                                                             Coordonatori,

Prof.  Loredana NEAGU                                                               SPC Phillip Serrouse

Prof. Ștefania  FOTU

Prof. Dumitra Matei

 

2019 – 2020

 

Motto:

   „Nu există lucruri măreţe, doar lucruri mici cu o dragoste mare.” 

                                                                              (Maica Tereza)

ARGUMENT

        Cu toţii ştim că atitudinile şi comportamentul nostru faţă de tot ce ne înconjoară încep a se forma de la  cea mai fragedă vârstă. Iniţial părinţii, apoi profesorii încearcă să familiarizeze preșcolarii cu diferite norme şi valori morale. Una din aceste valori este şi solidaritatea cu cei din jurul nostru. Toţi oamenii au îndatoriri unii faţă de alţii, iar îndeplinirea acestora nu este un lucru greu dacă se obişnuiesc de mici să respecte, să ajute, să fie politicoşi, înţelegători, să aprecieze binele, să fie generoşi, să fie în stare să redea un zâmbet pe chipul copiilor care sunt în suferinţă şi care au dreptul la o viaţă decentă.

 PERIOADA DE DESFĂȘURARE:

 An școlar 2019-2020

         

OBIECTIVE URMĂRITE:

  • educarea preșcolarilor în spiritul civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de solidaritate, generozitate, întrajutorare, respect reciproc;
  • responsabilizarea preșcolarilor/părinților şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat/caritabil ;
  • promovarea toleranței și valorificarea diversității culturale prin acțiuni desfășurate cu ocazia unor evenimente/sărbători religioase/naționale reprezentative pentru poporul român/american.

 

GRUP ŢINTĂ 

  • copiii preșcolari ai Grădiniței P.P. „Amicii”;
  • cadre didactice;
  • părinți;
  • cadre militare active de la Baza Militară „Mihail Kogălniceanu”- Constanța;
  • copiii centrelor de plasament: Casa Julia – Constanța, Casa Anna și Casa Benjamin – Murfatlar.

 

EVALUAREA

Portofoliul – cu lucrări artistico-plastice (desene decorative, picturi) şi practice (mărțișoare, felicitări, etc.) realizate de copii în timpul activităţilor;

Expoziţie de fotografii din timpul activităţilor;

 

MEDIATIZARE:

  • Avizierul grădiniței;
  • Site-ul grădiniței;

Alte forme de mediatizare.

NR. CRT. DENUMIREA ACTIVITĂȚII LOCUL DESFĂȘURĂRII DATA PARTICIPANȚI, INVITAȚI
1. Vizita partenerilor în unitate Grădinița P.P. „Amicii” Septembrie 2019 Cadre militare americane de la Baza Militară „Mihail Kogălniceanu”
2. Let`s Go Out and Play!

 

Grădinița P.P. „Amicii” Septembrie 2019 Cadre militare americane de la Baza Militară „Mihail Kogălniceanu”, cadre didactice, preșcolari.
3. It`s Harvest Time It`s Carving Pumpkin Time! / E timpul recoltei e timpul dovleacului! – ateliere de lucru româno-americane Grădinița P.P. „Amicii” Octombrie 2019 Cadre militare americane de la Baza Militară „Mihail Kogălniceanu”, cadre didactice, preșcolari.
4. Vizită la Baza Militară Americană: „Singing for Thanksgiving” Baza Militară „Mihail Kogălniceanu” Noiembrie

2019

Cadre didactice G.P.P. „Amicii”, Cadre militare americane de la Baza Militară „Mihail Kogălniceanu”, preșcolari.
5.  Acțiune caritabilă „Din suflet pentru suflet”- Crăciunul Grădinița P.P. „Amicii” Decembrie

2019

Cadre didactice G.P.P. „Amicii”, Cadre militare americane de la Baza Militară „Mihail Kogălniceanu”, preșcolari, părinți, case de copii.
6. Acțiune caritabilă „Din suflet pentru suflet”-Sărbători Pascale Grădinița P.P. „Amicii” Aprilie

2020

Cadre militare americane de la Baza Militară „Mihail Kogălniceanu”, cadre didactice, preșcolari, părinți, case de copii.
7. Festivitatea de premiere proiect „Sănătatea crește odată cu mine!” Grădinița P.P. „Amicii” Mai 2020 Cadre didactice G.P.P. „Amicii”, Cadre militare americane de la Baza Militară „Mihail Kogălniceanu”, preșcolari, părinți.
8. Expoziție de fotografie

 

Grădinița P.P. „Amicii” Mai 2020

Urmareste un material realizat de Antena 1

To Top
%d bloggers like this: